Medical service s.r.o.

Tel./Fax:+420 5432 14 845 gross@medicalservice.cz
 

Tympanoplastiky

Termíny protéza a implantát, používané ve středoušní chirurgii, jsou synonymy.

Parciální protézy (PORP) jsou protézy, jejichž použití předpokládá přítom­nost zachovalého a pohyblivého třmínku, kdežto totální protézy (TORP) se použiv případě intaktní, pohyblivé ploténky třmínku. Oba typy pro­téz jsou implantovány tak, aby na hlavičku nebo ploténku třmínku a tenký plátek chrupavky, vložený mezi hlavu protézy a bubínek nebo podporující protézu, působil lehký protitlak. V obou případech slouží rukověť kladívka jako opěra.
 
Parciální protézy KURZ (PORP) jsou ve srovnání s ostatním konvenčními protézami (převážně s dutým dříkem) jedinečné tím, že imitují přirozené spojení incudo-stapediálního kloubu. Dobře při­způsobe­ný, anatomicky tvarovaný „zvonek“ protézy přenáší kmitání přímo na plochu stapediálního kloubu a jeho stopku. Tato přednost dala parciální protéze KURZ její jméno - BELL.
Zvonek zajišťuje bezpečné usazení na hlavičce třmínku; vyklouz­nutí je nepravděpodobné. Zářezy ve zvonku jsou jedinečné tím, že po­skytují dostatek prostoru pro šlachu třmínkového svalu, umožňují změnu vnitřního průměru zvonku a eventuálně i umístění na raménka  tř­mínku, chybí-li hlavička třmínku.
 
Totální protézy KURZ (TORP) jsou neobyčejně jemné a poskytují středo­ušnímu chirurgovi možnost provádět implantace i ve velmi stísně­ných anatomických podmínkách, s jakými se setkávají v případě špatně dostupného oválného okénka. Dlouhý, štíhlý dřík protézy se podobá anténě; odtud také pochází název totální protézy KURZ – AERIAL.
 

Čistota tvaru i provedení, daná těmto protézám při výrobě, a pou­žitý materiál dovolují během operace snadné přizpůsobení tvaru protézy anatomickým podmínkám prostým přihnutím. Tato vlastnost titano­vých protéz značně usnadňuje práci a zkracuje dobu ope­race.

 

 

© 2009 Medical Service s.r.o.

created by  FABRICA.cz