Medical service s.r.o.

Tel./Fax:+420 5432 14 845 gross@medicalservice.cz
 

Otodynamics

Otodynamics je britská firma, řízená objevitelem otoakustických emisí, profesorem Davidem Kempem. Firma profituje z jeho stálého aktivního zájmu o výzkum sluchu a z vědeckých a inženýrských znalostí původních členů jeho výzkumného týmu. V současné době je již měření otoakustických emisí považováno v audiologii za nezbytné a firma Otodynamics spolupracuje s mnoha dalšími firmami v USA i v Evropě. Firma Otodynamics byla založena v roce 1988, aby vytvořila přístroj pro výzkum a audiologickou aplikaci otoakustických emisí (OAE). Protože v tehdejší době žádný z velkých výrobců audiometrické techniky nepřikládal otoakustickým emisím velký význam a neměl o spolupráci na vývoji zájem, podpořili vznik firmy pracovníci londýnského Institutu Laryngologie a Otologie.  Názvy přístrojů jsou proto pojmenovány právě po tomto Institutu (ILO). Jako úspěšná soukromá firma Otodynamics pokračuje v podpoře výzkumu a vývoje nových měřících přístrojů, a podílí se na stanovování norem a standardů v oblasti měření otoakustických emisí. Měřící přístroje Otodynamics byly použity ve třech největších projektech týkajících se skríningových měření sluchu - Rhode Island Hearing Assessment Project (USA), US NIDCD Multi-Center Trial of Newborn Hearing Technology (USA) a Wessex Hearing Assessment Project (UK) a jsou používány při dosud nejdéle trvajícím skríningovém programu v Anglii v londýnském Whipps Cross Hospital.Otodynamics zatím dodal přes  8000 OAE měřících přístrojů do nemocnic a laboratoří ve více než 70 zemích světa (více než 70 procent všech používaných OAE zařízení na světě).

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 Medical Service s.r.o.

created by  FABRICA.cz